Sektion stereotaktische & funktionelle Neurochirurgie

Sektion funktionelle Neurochirurgie

Jaroslaw Maciaczyk
jaroslaw.maciaczyk@ukbonn.de
Univ. Prof.Dr.med
Jaroslaw Maciaczyk
Leiter der Sektion Stereotaxie und Funktionelle Neurochirurgie

Motaz Hamed
Dr.med.
Motaz Hamed
Oberarzt

Karin Ittner
Karin Ittner
Sekretariat